ΠΕΙ λεωφορείου

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 10/09/2008

Δικαιολογητικά

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης κατηγορίας D1, D, D1Ε ή DΕ.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.
 • Βεβαίωση παρακολούθησης Π.Ε.Ι.(παρέχεται από τη σχολή). 

Παράβολα

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 30 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού .

Εκπαίδευση

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης  απαιτείται η παρακολούθηση σεμιναρίου .

Ο υποψήφιος οδηγός υποχρεούται να παρακολούθηση 35 ώρες Θεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) ή 42 ώρες (για Εμπορευμάτων και Επιβατών μαζί) στη σχολή ΠΕΙ

Μετά την παρακολούθηση των 35 ή 42 ωρών αποκτάται τη Βεβαίωση Παρακολούθησης η οποία πρέπει να κατατεθεί στη Περιφέρεια του τόπου διαμονής σας

Image

ΠΕΙ λεωφορείου

ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 10/09/2008

Δικαιολογητικά

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
 • Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης κατηγορίας D1, D, D1Ε ή DΕ.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης. 

Παράβολα

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Πρακτική Εξέταση Π.Ε.Ι. , αξίας 20€.
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.Ε.Ι. , αξίας 20€.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 70 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το ΠΕΙ λεωφορείου .

Εκπαίδευση

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης απαιτείται η εξέταση του οδηγού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.

Ο υποψήφιος οδηγός δεν υποχρεούται να παρακολουθήσει θεωρητικά η πρακτικά μαθήματα

Image

Θεωρητική εξέταση

Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες.

 1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ,  στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών.
 2. Δύο μελέτες περιπτώσεων , στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων, σε χρονική διάρκεια 90 λεπτών.

Πρακτική εξέταση

Όσοι επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση προγραμματίζονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών.

Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών, είναι πέντε (5) έτη και ανανεώνεται εφόσον ο οδηγός, παρακολουθήσει επιτυχώς το κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

Image

Φόρμα επικοινωνίας

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί για να σας απαντήσουμε όλα σας τα ερωτήματα.

Copyright © 2024 Pardalis.gr