ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΧ

Δικαιολογητικά

  • Άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ.
  • Καταβολή τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης διαμέσου Τραπεζών
  • Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή – πωλητή.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας υποβάλλονται εξουσιοδοτήσεις αγοραστή και πωλητή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ή ειδικό, περί μεταβίβασης, πληρεξούσιο 
  1. Α.Φ.Μ.  αγοραστή και πωλητή
  2. Φωτοτυπίες ταυτότητας αγοραστή και πωλητή
  3. Ισχύον Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο.
  4. Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφοριας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Πίνακας τέλους μεταβίβασης και τέλους αδείας

 

Κατηγορία

Κυβισμός CC

Τελ.Μεταβίβασης

Τελ.Αδείας

Σύνολο

Α

51 – 400

30

75

105

Β

401 – 800

45

75

120

Γ

801 – 1300

60

75

135

Δ

1301 – 1600

90

75

165

Ε

1601 – 1900

120

75

195

ΣΤ

1901 – 2500

145

75

220

Ζ

2500 & άνω

205

75

280

logo_red_65.png
∎ Κατάστημα Κατεχάκη
Κατεχάκη 37, Αμπελόκηποι - Ν. Ψυχικό
ΤΚ 11523
(Πλησίων Στ. Μετρό ΚΑΤΕΧΑΚΗ)
Τηλ.: 2130 433 924

 Κατάστημα Αναβύσσου
Βασ. Γεωργίου β' 10, Ανάβυσσος
ΤΚ 19013
Τηλ: 22910 78 460
 

Κατάστημα Καλυβίων
28ης Οκτωβρίου 16, Καλύβια Θορικού
ΤΚ 19010
Τηλ.: 2299 047 035
 

Χρήστος Παρδάλης Κιν.: 694 4917 030 || e-mail: x.pardalis@gmail.com

Copyright © 2024 Pardalis.gr