ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΒΑΝΙΚΟ

Δικαιολογητικά

 • Παράβολο ανανέωσης διπλώματος 108€
 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής τουλάχιστον 185 ημέρες σε ισχύ ή Κάρτα Ευρωπαίου Πολίτη (τουλάχιστον 85 ημέρες σε ισχύ)
 • Βεβαίωση γνησιότητας Αλβανικού διπλώματος ( Αναζητάτε υπηρεσιακά)*
 • Φωτοτυπία Αλβανικής άδειας .
 • Α.Φ.Μ. (από το οποίο να προκύπτει και η ημερομηνία απόδοσης αυτού)**
 • Α.Μ.Κ.Α
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου.
 • Βεβαίωση ιστορικού άδειας διαμονής από το τμήμα αλλοδαπών.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι οτι μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετατροπή διπλώματος οδήγησης απο Αλβανικό σε Ελληνικό

 
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος  έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης πριν την 2η Ιουνίου 2001  μπορεί να μετατρέψει την Αλβανική άδεια οδήγησης του σε αντίστοιχη Ελληνική , ανεξαρτήτως εάν κατά την ημερομηνία χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε ή όχι τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος  έχει αποκτήσει την Αλβανική άδεια οδήγησης μετά την την 2η Ιουνίου 2001 ,θα πρέπει  κατά το χρόνο χορήγησής της ο ενδιαφερόμενος να μην είχε τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και να μην έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησης από 19 Μάϊου 2020 και μετά . 
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει Αλβανική άδεια σε ισχύ και να μην έχει λήξει. 
 • Ο  ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα (τουλάχιστον 185 ημέρες ή 85 ημέρες για Ευρωπαίους Πολίτες). Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται, πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2) πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής: αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου, αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ. 
 • Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.»
logo_red_65.png
∎ Κατάστημα Κατεχάκη
Κατεχάκη 37, Αμπελόκηποι - Ν. Ψυχικό
ΤΚ 11523
(Πλησίων Στ. Μετρό ΚΑΤΕΧΑΚΗ)
Τηλ.: 2130 433 924

 Κατάστημα Αναβύσσου
Βασ. Γεωργίου β' 10, Ανάβυσσος
ΤΚ 19013
Τηλ: 22910 78 460
 

Κατάστημα Καλυβίων
28ης Οκτωβρίου 16, Καλύβια Θορικού
ΤΚ 19010
Τηλ.: 2299 047 035
 

Χρήστος Παρδάλης Κιν.: 694 4917 030 || e-mail: x.pardalis@gmail.com

Copyright © 2024 Pardalis.gr