ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ 50cc

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ – ΑΠΟ 16 ΕΤΩΝ - 50cc

Είναι το πρώτο μου δίπλωμα

Δικαίωμα οδήγησης

Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα: Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Προϋποθέσεις

● Να έχετε συμπληρώσει το 16ο  ετος ηλικιας

● Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής ΑΜ 50cc

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Α.Φ.Μ.
 • Βεβαίωση Οφθαλμίατρου και Παθολόγου
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής ΑΜ 50cc


 • 1 Παράβολο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 60€
 • Ενοποιημένο αρχική χορήγηση κατηγορίας - χαρτόσημο αξίας 48€
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης αξίας 15€
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης αξίας 15€


ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 138 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής  ΑΜ 50cc.

Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : 21 ώρες K.O.K.& 11 ώρες ΜΟΤΟ
 • Πρακτικά μαθήματα : 14 ώρες  

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Image

ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ 50cc

Εχω δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Δικαίωμα οδήγησης

 • Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα, 45 km/h  ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.
 • Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.
 • Κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας του.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
 • Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
 • Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση και από τους 2 κηδεμόνες που θα του επιτρέπει να βγάλει άδεια οδήγησης και να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής τους.

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής ΑΜ 50cc εφόσον έχω δίπλωμα αυτοκινήτου

 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Παράβολα

Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου εφόσον έχω δίπλωμα οδήγησης μηχανης

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
 • 1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας αξίας 27,02€
 • 1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης  αξίας 15€
 • 1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης  αξίας 15€

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ : 87,02 € 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής ΑΜ 50cc

Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

 • Θεωρητικά μαθήματα : 11 ώρες
 • Πρακτικά μαθήματα : 12 ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Image
Image

1

Φωτογραφίες

Έγχρωμες τύπου διαβατηρίου - προσοχή χωρίς δακτυλικά αποτυπώματα.

Image

2

Γιατροί

Συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, εφόσον χρειάζεται για έκδοση πιστοποιητικών υγείας.

Βρές Γιατρούς ΕΔΩ

Image

3

Παράβολα

Έκδοση & πληρωμή

e-paravolo ΕΔΩ

Image

4

ΚΕΠ ή ΑΣΤ/ΜΙΑ

Επικύρωση των απαιτούμενων αιτήσεων - Προσοχή η υπογραφή εντός πλαισίου στην αίτηση εκτύπωσης.

 Αίτηση ΕΔΩ

Image

5

Σχολή

Παράδοση δικαιολογητικών στα γραφεία της Σχολής μας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 125cc